Tổng hợp 20 ảnh bìa facebook buồn, tâm trạng về tình yêu

Nếu bạn vừa mới chia tay, hay gặp chuyện buồn trong tình yêu? Những cover facebook trong bài viết này với những status tình yêu buồn sẽ nói lên đúng tâm trạng của bạn!

Những lúc giận hờn khi yêu hay đang phải trải qua những cung bậc cảm xúc buồn trong tình yêu, đôi khi đau khổ vì chia tay, thì việc “mượn” những status buồn, tâm trạng về tình yêu để nói lên tâm trạng của mình, cũng như tìm sự đồng cảm với bạn bè, người thân dường như sẽ giúp bạn nhẹ nhõm hơn rất nhiều! Hãy xem, cảm nhận và đặt những hình này làm cover facebook của bạn nhé!

Buồn, tâm trạng về tình yêu

Buồn, tâm trạng về tình yêu

Buồn, tâm trạng về tình yêu

Buồn, tâm trạng về tình yêu

Buồn, tâm trạng về tình yêu

Buồn, tâm trạng về tình yêu

Buồn, tâm trạng về tình yêu

Buồn, tâm trạng về tình yêu

Buồn, tâm trạng về tình yêu

Buồn, tâm trạng về tình yêu

Buồn, tâm trạng về tình yêu

Buồn, tâm trạng về tình yêu

Buồn, tâm trạng về tình yêu

Buồn, tâm trạng về tình yêu

Buồn, tâm trạng về tình yêu

Buồn, tâm trạng về tình yêu

Buồn, tâm trạng về tình yêu

Buồn, tâm trạng về tình yêu

Buồn, tâm trạng về tình yêu

Buồn, tâm trạng về tình yêu

Buồn, tâm trạng về tình yêu


học thiết kế websiteBình luận của bạn