• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • thời gian là vàng là bạc
Thẻ:

thời gian là vàng là bạc

 ( 1 bài viết )

Thời gian là thứ ta cần trân trọng nhất cuộc đời này, nó là nhân chứng và cũng là người đồng hành với ta trong mọi khoảnh khắc trên đời này