Thẻ:

hoa đại

 ( 1 bài viết )

Ảnh bìa hoa đại thanh khiết tỏa hương thơm ngào ngạt giữa không gian mùa hè