• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • ảnh bìa siêu anh hùng
Thẻ:

ảnh bìa siêu anh hùng

 ( 1 bài viết )

Người anh hùng Logan - Wolverine sau 17 năm gồng vai lên gánh chịu những sứ mạng lớn lao để bảo vệ nhân lọai, bảo vệ người đột biến đã phải dừng lại để nghỉ ngơi