• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • ảnh bìa facebook níu kéo
Thẻ:

ảnh bìa facebook níu kéo

 ( 1 bài viết )

Một mối tình không trọn vẹn sẽ có 2 bên cùng tổn thương, và sự níu kéo nửa kia sẽ là giải pháp để 2 người có thể quay lại