• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • ảnh bìa facebook cha con
Thẻ:

ảnh bìa facebook cha con

 ( 1 bài viết )

Bố là thế, nghiêm khắc nhưng đầy thấu hiểu, lạnh lùng nhưng không thiếu quan tâm, mạnh mẽ và cứng rắn nhưng sống rất tình cảm với các con và gia đình.