Kích thước ảnh quảng cáo Facebook và nội dung chữ trong ảnh quảng cáo

Kích thước ảnh quảng cáo Facebook, khi chuẩn bị cho một kế hoạch quảng cáo facebook bạn luôn quan tâm tới kích thước ảnh quảng cáo là bao nhiêu?

Kích thước ảnh quảng cáo Facebook?

Khi chuẩn bị quảng cáo cho một dự án nào đó trên mạng xã hội Facebook, bạn luôn quan tâm tới kích thước ảnh quảng cáo là bao nhiêu. Tùy vào chiến dịch và mục tiêu quảng cáo của bạn mà mỗi ảnh quảng cáo lại có những kích thước cũng như là chữ viết trên ảnh lại khác nhau. Vậy đâu là tiêu chuẩn được đặt ra của Facebook ADS? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài chia sẻ về Kích thước ảnh quảng cáo Facebook này nhé!

Kích thước ảnh quảng cáo Facebook ứng dụng, game:
Kích thước ảnh hiển thị trên màn hình Desktop:
Width: 470px
Height: 246px
Chữ tiêu đề: 25 ký tự
Giới thiệu về phần mềm: 92 ký tự

Kích thước ảnh hiển thị trên màn hình Desktop ở cột phải màn hình:
Width: 254px
Height: 133px
Chữ tiêu đề: 25 ký tự
Giới thiệu về phần mềm: 90 ký tự

Kích thước ảnh hiển thị trên màn hình Mobile:
Width: 560px
Height: 293px
Chữ tiêu đề: 32 ký tự
Giới thiệu về phần mềm: 110 ký tự

Kích thước ảnh quảng cáo Facebook cho ứng dụng

Kích thước ảnh quảng cáo Facebook Hình Ảnh Like page
Kích thước ảnh hiển thị trên màn hình Desktop:

Width: 470px
Height: 470px
Mô tả: 500 ký tự

Kích thước ảnh hiển thị trên màn hình Desktop ở cột phải màn hình:
Width: 254px
Height: 133px
Mô tả: 90 ký tự

Kích thước ảnh hiển thị trên màn hình Mobile:
Width: 626px
Height: 840px
Mô tả: 110 ký tự

kích thước ảnh quảng cáo facebook like

Kích thước quảng cáo Facebook video
Kích thước video hiển thị trên màn hình Desktop:
Width: 470px
Height: 470px
Mô tả: 500 ký tự

Kích thước video hiển thị trên màn hình Desktop ở cột phải màn hình:
Width: 254px
Height: 143px
Mô tả: 90 ký tự

Kích thước video hiển thị trên màn hình Mobile:
Width: 560px
Height: 560px
Mô tả: 110 ký tự

kích thước quảng cáo video facebook

Kích thước ảnh quảng cáo Facebook dạng Crousel
Kích thước ảnh hiển thị trên màn hình Desktop:


Width: 300px
Height: 300px
Mô tả: 500 ký tự
Headline: 1-2 lines
Link Description: 1 line

Kích thước ảnh hiển thị trên màn hình Desktop ở cột phải màn hình:
Width: 125px
Height: 125px
Mô tả: 90 ký tự
Headline: 25 ký tự

Kích thước ảnh hiển thị trên màn hình Mobile:
Width: 460px
Height: 460px
Mô tả: 120 ký tự
Headline: 1-2 lines
Link Description: 1 line

kích thước ảnh quảng cáo facebook dạng Carousel

Kích thước ảnh quảng cáo Facebook dạng Click to website
Kích thước ảnh hiển thị trên màn hình Desktop:


Width: 470px
Height: 246px
Mô tả: 500 ký tự
Headline: 1-2 lines
Link Description: 2-3 lines


Kích thước ảnh hiển thị trên màn hình Desktop ở cột phải màn hình:
Width: 254px
Height: 133px
Mô tả: 90 ký tự
Headline: 25 ký tự


Kích thước ảnh hiển thị trên màn hình Mobile:
Width: 560px
Height: 292px
Mô tả: 110 ký tự
Headline: 1-2 lines
Link Description: 1 line

Kích thước quảng cáo facebook dạng website to click

Kích thước ảnh quảng cáo Facebook dạng Events Responses
Kích thước ảnh hiển thị trên màn hình Desktop:


Width: 470px
Height: 174px
Mô tả: 500 ký tự
Headline: 1 lines


Kích thước ảnh hiển thị trên màn hình Desktop ở cột phải màn hình:
Width: 254px
Height: 94px
Mô tả: 90 ký tự
Headline: 25 ký tự
Page name: up to 1line


Kích thước ảnh hiển thị trên màn hình Mobile:
Width: 560px
Height: 208px
Mô tả: 120 ký tự
Headline: 25 lines

Kích thước ảnh quảng cáo facebook dạng Events Responses

Kích thước ảnh quảng cáo Facebook dạng Lead Generation
Kích thước ảnh hiển thị trên màn hình Desktop:


Width: 470px
Height: 246px
Mô tả: 500 ký tự
Headline: 1-2 lines
Link Description: 2-3 line

 

Kích thước ảnh hiển thị trên màn hình mobile
Width: 560px
Height: 292px
Mô tả: 110 ký tự
Headline: 1-2 lines
Page name: 1 line

Kích thước ảnh quảng cáo facebook dạng Lead Generation

Kích thước ảnh quảng cáo Facebook dạng Offer Claims
Kích thước ảnh hiển thị trên màn hình Desktop:
Width: 470px
Height: 246px
Offer title: 25 ký tự
Mô tả: 90 ký tự
 

Kích thước ảnh hiển thị trên màn hình Desktop ở cột phải màn hình:
Width: 254px
Height: 133px
Offer title: 25 ký tự
Mô tả: 90 ký tự

Kích thước ảnh hiển thị trên màn hình Mobile:
Width: 560px
Height: 292px
Offer title: 25 ký tự
Mô tả: 90 ký tự

Kích thước ảnh quảng cáo facebook dạng Offer Claims

Kích thước ảnh quảng cáo Facebook dạng Page Likes
Kích thước ảnh hiển thị trên màn hình Desktop:
Width: 470px
Height: 174px
Mô tả: 90 ký tự
Headline: 25 ký tự
 

Kích thước ảnh hiển thị trên màn hình Desktop ở cột phải màn hình:
Width: 560px
Height: 208px
Mô tả: 110 ký tự


Kích thước ảnh hiển thị trên màn hình Mobile:
Width: 560px
Height: 292px
Offer title: 25 ký tự
Mô tả: 90 ký tự

Kích thước ảnh quảng cáo facebook dạng page likes

Như vậy bạn đã theo dõi hoàn tất bài chia sẻ về kích thước ảnh quảng cáo facebook một cách chi tiết qua các hình ảnh minh họa.
Ngoài ra còn một dạng quảng cáo nữa đó là quảng cáo Page Post Egagement: Text
Text tối đa là: 500 ký tự và mô tả tối đa là 150 ký tự.

taivideofacebook.com là site con của Ảnh bìa fb, được sát nhập vào tháng 12/2017

học thiết kế websiteBình luận của bạn