[Cover facebook cung hoàng đạo] 18 ảnh bìa facebook dành cho Cung Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Bạn đang muốn tìm cover facebook về cung Bạch Dương? Đọc bài viết để tải ngay 1 cover Bạch Dương cực đẹp và hiểu rõ thêm về đặc điểm của những người thuộc cung này nhé!

Tên gọi: Bạch Dương

Tên khác: Dương Cưu

Tên tiếng Anh: Aries

Nick name: Tiểu Bạch, Tiểu Dương, Cừu Con, Dê Trắng, Cừu Trắng, Bạch Nhi, Dương Nhi, Tiểu Cưu, Dương Dương, Dương Tử, Cừu Vui Vẻ, Cừu Ca Ca, Cừu Nhỏ

Ngày sinh: 21/03 – 19/04

Giải mã Bạch Dương:

- Bạch Dương năng động và nhiệt huyết. Luôn tiên phong trong công việc và chuyện bạn bè. Vì là cung đầu tiên trong 12 cung Hoàng đạo nên Bạch Dương luôn đi đầu trong tất cả các hoạt động.

Một số cover facebook dành cho cung Bạch Dương:

Cung Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Cung Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Cung Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Cung Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Cung Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Cung Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Cung Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Cung Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Cung Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Cung Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Cung Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Cung Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Cung Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Cung Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Cung Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Cung Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Cung Bạch Dương (21/03 – 19/04)

 


học thiết kế websiteBình luận của bạn