[Cover facebook cung hoàng đạo] 15 ảnh bìa facebook Cung Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Nếu bạn thuộc cung Bảo Bình thì hãy xem bài viết này ngay nhé! Những đặc điểm cơ bản của người cung Bảo Bình sẽ được tiết lộ trong bài viết này.

Tên gọi: Bảo Bình

Tên khác: Thủy Bình

Tên tiếng Anh: Aquarius

Nick name: Bảo Bảo, Tiểu Bảo, Bình Bình, Nước, Bình Nước, Tiểu thư/ Công tử Xách Nước, Aquatina, Water

Ngày sinh: 20/01 – 18/02

Giải mã Bảo Bình:

- Bảo Bình hay còn gọi là Cung Bảo Bình là những người có ngày sinh từ 21/1 đến 19/2 có trí tưởng tượng rất phong phú trong 12 cung hoàng đạo. Đây vừa là điểm mạnh, vừa là điểm yếu của Bảo Bình. Điểm lợi đó là họ có cái nhìn khá toàn diện khi giải quyết vấn đề.

- Điểm bất lợi là đôi khi người cung này thường làm phức tạp hóa vấn đề. Những người cùng làm việc với Bảo Bình có thể hoàn toàn yên tâm vì họ sống rất có trách nhiệm.

Một số cover facebook cung Bảo Bình:

 

Cung Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Cung Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Cung Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Cung Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Cung Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Cung Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Cung Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Cung Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Cung Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Cung Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Cung Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Cung Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Cung Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Cung Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Cung Bảo Bình (20/01 – 18/02)

 


học thiết kế websiteBình luận của bạn