Danh mục:

Thủ thuật Zalo

 ( 17 bài viết )

  13/04/2017 19:37 ( 11 tháng trước ) - 402 lượt xem

Hướng dẫn cách đăng xuất tài khoản Zalo đơn giản nhất

  09/04/2017 17:41 ( 11 tháng trước ) - 321 lượt xem

Hướng dẫn cách tắt trạng thái "Đã xem" trên Zalo

  08/04/2017 21:34 ( 11 tháng trước ) - 360 lượt xem

Hướng dẫn cách mở link trang Zalo bằng trình duyệt bên ngoài

  07/04/2017 09:02 ( 11 tháng trước ) - 292 lượt xem

Cách chặn bạn gửi tin nhắn qua ứng dụng Zalo trên điện thoại

  06/04/2017 17:07 ( 11 tháng trước ) - 477 lượt xem

Hướng dẫn cách chặn bạn bè xem nhật ký trên Zalo đơn giản